Els viatges de Carlos Carlos

Conduit per Carlos Ripo

En cada capítol us proposarem un viatge cultural, literari, musical, teatral.

Els dimecres a les 15:00 i els divendres a les 7 del matí

Leave a comment

Your email address will not be published.


*