Què és una Ràdio Lliure?

L’ús d’aquest concepte procedeix fonamentalment de les experiències en els Estats italià i francès que comencen les seves emissions en els anys 70 del segle XX. Aquestes ràdios sorgeixen davant del monopoli de mitjans de comunicació dels estats i davant la necessitat de la societat civil i dels moviments socials de comptar amb els seus propis mitjans d’expressió.

A l’Estat espanyol la definició de Ràdio Lliure es pren com a referència en el Manifest de Villaverde (Manifest acordat per les Ràdios Lliures de l’Estat que van participar en les trobades de 1983 en Villaverde, Madrid).

En una societat la realitat de la qual està altament centralitzada i informatitzada, on els mitjans privats i públics de comunicació són poder i estan al servei del poder, les RÀDIOS LLIURES sorgeixen davant la necessitat i el dret de tota persona individual o col·lectiva a expressar lliurement les seves opinions i criticar i oferir alternatives en tot allò que li afecta directa i indirectament.

Les ràdios lliures ens caracteritzem per:

  • Un caràcter no professional, entenent que la comunicació no ha de ser un mitjà de lucre.
  • Un funcionament autogestionat basat en la presa de decisions de forma directa per todxs aquellxs que participen activament en la vida de la ràdio.
  • Som autónomxs. La ràdio lliure es constitueix al marge de tot grup de pressió polític o econòmic que pugui o vulgui alterar en el seu profit el missatge a difondre i, òbviament, rebutgem qualsevol tipus de publicitat directa o indirecta.
  • La ràdio lliure és participativa. Està al servei de la comunitat on s’integra, potenciant la unificació dels conceptes emisorxs/*receptorxs.
  • Les ràdios lliures sorgeixen com a necessitat de portar la comunicació al marc quotidià i com a lluita contra el monopoli i la centralització de la comunicació.
  • Finalment ens definim com a ràdios lliures de tot compromís que no sigui el de difondre la realitat sense filtres i les opinions sense limitació.

Les ràdios lliures pretenem potenciar tota una pràctica de comunicació basada en un enfrontament radical contra tot tipus de relació social de dominació i, per tant, fem per una forma de vida alternativa a l’actual.

Més informació en l’Arxiu Històric de les Ràdios Lliures de Radio Topo.